Slechtere schoolprestaties in éénoudergezin

Slechtere schoolprestaties in éénoudergezin

Wat gebeurt er met je als kind wanneer je opgroeit in een gezin met slechts één ouder? Dat het geen goede invloed op je schoolprestaties heeft, blijkt uit dit onderzoek. Kinderen van 15 jaar uit een éénoudergezin scoren namelijk slechter dan kinderen van dezelfde leeftijd die met in een normale gezinssamenstelling zijn opgegroeid. 

Éénoudergezin

Het lijkt misschien normaal om twee ouders te hebben, maar helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er kunnen heel wat redenen zijn waarom kinderen opgroeien met één ouder. Het kan zijn dat een van beide ouders overlijdt of dat de ouders gescheiden zijn. Sommige ouders kiezen er ook bewust voor om in hun eentje een kind op te voeden. Wat de reden er ook voor is, een éénoudergezin is geen ideale situatie. Zo heeft dit onder andere invloed op de schoolprestaties van een kind.

Verandering in gezinssamenstelling

Grote veranderingen in de gezinssamenstelling zijn niet bevordelijk voor het leren van kinderen. Een scheiding zal dan ook vrijwel altijd gevolgen hebben voor het kind, net als het overlijden van een van de ouders. Kinderen uit dit soort gezinnen scoren aantoonbaar slechter dan hun leeftijdsgenootjes die in een gezin met twee ouders opgroeien.

Hele leven in een éénoudergezin

Overigens is het niet alleen de verandering die voor deze slechtere scores zorgt. Kinderen die hun hele leven al door één ouder worden opgevoed, presteren namelijk ook minder goed dan andere kinderen. Dit heeft dus wel degelijk effect op hun scores.

Hoog opgeleid

Er is een uitzondering voor kinderen met hoog opgeleide ouders. Ook bij deze kinderen is het te merken wanneer er iets verandert aan de gezinssamenstelling, maar hier is veel minder van te merken dan wanneer het om een kind met laag opgeleide ouders gaat. Opleidingsniveau speelt dus een rol in het effect dat de gezinssamenstelling op het kind heeft.

Fotocredits:
Pixabay

Share This

About the author